Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa 82.3 2009

[vorige]

[volgende]


ENS B J, E A J VAN WINDEN, C A M VAN TURNHOUT, M W J VAN ROOMEN, C J SMIT & J M JANSEN Aantalontwikkeling van wadvogels in de Nederlandse Waddenzee in 1990-2008. Verschillen tussen Oost en West.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

SPAANS B, M BRUGGE, A DEKINGA, H HORN, L VAN KOOTEN & T PIERSMA Oost, West, Thuis Best. Op welke schaal benutten individuele Kanoeten het Nederlandse Waddengebied?
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

HOUT PJ VAN DEN Mortaliteit is het topje van een ijsberg van angst. Over Slechtvalken en steltlopers in de Waddenzee.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

GILS J VAN, AM VAN DER REEST, C KRAAN, EO FOLMER, EJ JANSEN & T PIERSMA Hoe de draagkracht van de Waddenzee vogelaantallen op de Banc d'Arguin beperkt.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

RENEERKENS J, K GROND, E KOOMSOM, Y NTIAMOA-BAIDU & T PIERSMA Waarom overwinteren sommige Drieteenstrandlopers in de Waddenzee terwijl andere tropische stranden verkiezen?
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

LOK T, O OVERDIJK, H HORN & T PIERSMA De lepelaarpopulatie van de Wadden. Komt het einde van de groei in zicht?
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R, H HORN, M LEOPOLD & O OVERDIJK Kleine Zilverreigers in de Waddenzee. Van mediterrane verschijning naar Nederlandse wadvogel.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

STIENEN EWM, A BRENNINKMEIJER & J VAN DER WINDEN De achteruitgang van de Visdief in de Nederlandse Waddenzee. Exodus of langzame teloorgang?
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

FONTIJN W J & M JONKER Stormvogeltjes op de Waddenzee. Een nieuw fenomeen.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

VERSLUYS M H HIEMSTRA & J TAAL Regenwulpen langs de Friese waddenkust in het voorjaar van 1997-2007.
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]limosa 82.3 2009

webmaster