Alle leden van de Nederlandse Ornithologische Unie (NOU) krijgen LIMOSA bij hun lidmaatschap.

Een los abonnement op LIMOSA in 2014:
Voor personen binnen Nederland € 19,- op NL36INGB0000285522 t.n.v. Nederlandse Ornithologische Unie te Wageningen
Voor instituten € 50,- (NL16INGB0000125347 t.n.v. Nederlandse Ornithologische Unie te Almere)
Opzeggingen min. één maand vóór het nieuwe abonnementsjaar.

Abonnementsadministratie, adreswijziging, opzegging LIMOSA
Limosa
p/a Martijn Perk
Tentweg 65
2821 AB Stolwijk
email: nou.ledenadmin@gmail.com

 

Subscription rates LIMOSA 2015
Personal Netherlands € 19,-
Personal Europe € 32,-
Personal World € 38,-
Institution Netherlands € 50,-
Institution Europe € 65,-
Institution World € 75,-
Institution Digital € 90,-

For subscriptions contact nou.ledenadmin@gmail.com.