Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KRAMER J, DE GROOT E & KLEEFSTRA R (2016) Een vissende Blauwborst. LIMOSA 89 (3): 128-129.

Op 25 juli 2016, om omstreeks 18:40 uur, klinkt aan de zuidkant van het pad naar vogelkijkhut De Ral, gelegen in het natuurgebied Piamer Kooiwaard Fr, een scherp piepend geluid. Het geluid doet heel even denken aan de doordringende bedelroep van een jonge Meerkoet Fulica atra, maar bij de derde piep wordt duidelijk dat het een alarmerende Blauwborst Luscinia svecica is. De vogel laat zich horen vanaf de overkant van een sloot, onder in een rietkraag, op ca. vijf meter afstand. Vrijwel meteen komt de Blauwborst omhoog en gaat boven in een rietstengel zitten met zowaar een visje in de snavel. Het visje is een Driedoornige Stekelbaars Gasterosteus aculeatus.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.3 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster