Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

SCHEKKERMAN H, VAN DEN BREMER L, VAN DER JEUGD H & VAN TURNHOUT C (2016) Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland. LIMOSA 89 (3): 130-137.

Hoewel Wilde Eenden nog steeds wijd verbreid en talrijk zijn in het Nederlandse landschap, gaat het al een tijd niet goed met deze eendensoort. In de afgelopen 25 jaar zijn de aantallen met ruwweg een derde afgenomen. Op basis van beschikbare gegevens zoals ringterugmeldingen en nestkaarten is getracht een vinger te krijgen achter de oorzaken van deze ontwikkeling. De resultaten wijzen er op dat de problemen van de Wilde Eend wel eens zouden kunnen liggen in de opgroeiperiode van de pullen. Maar waarom zou de verwante maar veel succesvollere Krakeend daar dan minder last van hebben?

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.3 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster