Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEEFSTRA R., E. BRANDENBURG, E. DE GROOT, J. KRAMER & W. SPIJKSTRA-SCHOLTEN (2016) Kieken in de bieten: Vondst van een grote nazomerslaapplaats van Bruine Kiekendieven in een suikerbietenperceel in Fryslân. LIMOSA 89 (2): 84-87.

Vrijwel alle kiekendievensoorten overnachten buiten het broedseizoen op gemeenschappelijke slaapplaatsen. Bruine Kiekendieven Circus aeruginosus doen dat met name in rietvelden, hoewel nazomerslaapplaatsen zich ook in akkerbouwgewassen kunnen bevinden als rietland ontbreekt. In de literatuur blijven nazomerslaapplaatsen in Nederland onderbelicht, zeker die in akkerbouwgewassen. In de nazomer van 2015 werd in Fryslân een grote slaapplaats van Bruine Kiekendieven in een suikerbietenperceel aangetroffen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.2 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]