Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

BARKEMA-DROST L.P. & E. VAN DER VELDE (2016) Cameraobservaties bij bruine kiekendiefnesten om prooiaanvoer te kwantificeren. LIMOSA 89 (2): 79-83.

De meest algemene kiekendief in ons land, de Bruine Kiekendief Circus aeruginosus, is tevens de meest schuwe. Bovendien broeden Bruine Kiekendieven vaak op slecht bereikbare plaatsen in natte rietlanden. Zou dat de reden zijn dat er zo weinig bekend is over de voedselkeuze van Bruine Kiekendieven? Door het plaatsen van zogenaamde trail cameras (automatische observatiecamera‚Äôs) bij twee nesten in de late jongenfase hebben wij geprobeerd een eerste indruk te krijgen van de prooiaanvoer en prooikeuze van Bruine Kiekendieven in het zuidwesten van Fryslân.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.2 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]