Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

NIJLAND F & J POSTMA (2016) Hoeveel weidevogels broeden er in Fryslân?. LIMOSA 89 (1): 12-22.

Fryslân staat van oudsher te boek als de belangrijkste weidevogelprovincie. Door het Friese (bmp) weidevogelmeetnet weten we tegenwoordig tamelijk veel over voor- en achteruitgang van weidevogels in deze provincie. Maar hoeveel weidevogels broeden er eigenlijk in Fryslân en wat is de samenhang met het beheer? Populatieschattingen op basis van de steekproeven van het weidevogelmeetnet zijn voor het laatst gemaakt in 2003. Sindsdien is er veel veranderd. Tijd voor nieuwe schattingen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.1 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]