Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

Fokker KC & Godijn N (2024) Akkerkieviten in het gedrang; de broedbiologie van Kieviten in een akkerbouwgebied. LIMOSA 97 (1): 12-25.

Ongeveer een kwart van de Nederlandse Kieviten broedt in akkerbouwgebieden, maar onderzoek naar de broedbiologie vindt hoofdzakelijk plaats in graslanden. Over de akkerkieviten is weinig bekend. Momenteel is de Kievit nog één van de talrijkste broedvogels op het Zuid-Hollandse akkerland, maar er lijkt sprake van een afname. Om deze akkervogel te behouden, zijn maatregelen vereist die aansluiten op de randvoorwaarden die de akkerkievit stelt aan het leefgebied. In deze bijdrage nemen we het verloop van het broedseizoen onder de loep.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 97.1 2024
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster