Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

Van Turnhout C, Goffin B & Van Irsel J (2024) Broedresultaten van Merels in het bos en in stedelijk gebied –leefgebieden met afwijkende populatietrends. LIMOSA 97 (1): 1-11.

De Merel was tijdens de laatste atlasperiode (2013-15) de meest talrijke broedvogel van Nederland. De laatste jaren nam de soort echter sterk af. Sinds 2016 speelt verhoogde sterfte als gevolg van besmetting met het Usutu-virus hierbij waarschijnlijk een grote rol. Maar er lijkt meer aan de hand. In sommige regio’s en leefgebieden gaat de Merel namelijk al langer achteruit. Om inzicht te krijgen in de achtergronden van de populatieontwikkeling onderzochten we in 2022, ‘het Jaar van de Merel’, een aantal ecologische aspecten. Deze bijdrage gaat in op de broedresultaten, waarbij we de verschillen in nestsucces tussen bos en stedelijk gebied nader bekijken.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 97.1 2024
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster