Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

FIJN RC, VAN BEMMELEN RSA, VERHOEK L & SCHEKKERMAN H (2023) Drieteenmeeuwenonderzoek op de Nederlandse Noordzee. LIMOSA 96 (3): 130-136.

De Drieteenmeeuw Rissa tridactyla is de meest talrijke meeuwensoort ter wereld met de meest mariene leefwijze van alle meeuwen. De soort nestelt wijdverspreid in de Arctis van Oost-Canada in het westen tot de Noordland Archipel in het oosten. De meest zuidelijke broedpopulaties liggen in Spanje. De populatie Drieteenmeeuwen gaat de laatste decennia gestaag achteruit, waarschijnlijk als gevolg van voedseltekorten door overbevissing en klimaatverandering. Met name noordelijke kolonies nemen sterk af, terwijl kolonies in het zuiden, zoals aan de oostkust van Engeland, min of meer stabiel zijn.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.3 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster