Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

SPIERENBURG P, ALTENBURG J, BOUDEWIJN T, BIL W, DIJK O, DROP J, HAGEMAN G, PEKEL S, SCHOLTEN J, VERKADE H & BILL W (2023) Privéleven van de Boerenzwaluw onder het vergrootglas . LIMOSA 96 (3): 119-129.

De Boerenzwaluw behoort tot de beter onderzochte vogelsoorten van Nederland. Sinds de start van het Boerenzwaluw Project Nederland (1992) worden jaarlijks systematisch gegevens verzameld over legselgrootte, broedsucces en overleving. Hiermee wordt de demografie van de Nederlandse populatie gevolgd. Echter, over twee cruciale variabelen bestaat geen duidelijkheid: welk deel van de uit de overwinteringsgebieden teruggekeerde adulten gaat tot broeden over? Welk aandeel daarvan start een tweede legsel, en gaat het bij een tweede legsel in eenzelfde nest dan echt om hetzelfde paar? Of is één dan wel zijn beide ouders vervangen door een andere vogel? Met meer kennis over deze variabelen kunnen we de individuele reproductie gaan berekenen. Maar daarvoor moet wel het vergrootglas op het privéleven van Boerenzwaluwen. Een in 2019 door vier ringgroepen gestart intensief kleurringprogramma laat zien dat niets menselijks de Boerenzwaluwen vreemd is.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.3 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster