Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN DEN BERGH M, DE BRUIJN B & DIETZ T (2019) De toekomst van de Sahel als overwinteringsgebied voor Europese trekvogels. LIMOSA 92 (3): 201-207.

Veel Europese trekvogelpopulaties laten een (sterk) negatieve trend zien. De oorzaken zijn divers en te vinden in broedgebieden, langs trekroutes en in - veelal Afrikaanse - overwinteringsgebieden. In de Sahel vormen met name veranderingen in het landschap een serieuze bedreiging voor veel trekvogelpopulaties. Deze veranderingen zijn zowel een gevolg van, als ook een risico voor de mensen die in deze regio in grote mate afhankelijk zijn van het landschap voor hun levensonderhoud. De door trekvogels en mensen gedeelde afhankelijkheid creëert echter ook mogelijkheden voor oplossingen; duurzaam landgebruik leidt tot behoud van natuurlijke hulpbronnen én tot herstel van biodiversiteit. Naast ecologisch inzicht is daarom ook sociaalgeografische kennis onontbeerlijk voor beschermingswerk. In dit artikel brengen we deze onderzoeksvelden dichter bij elkaar.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 92.3 2019
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster