Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

WYMENGA E, KLOP E & ZWARTS L (2019) De Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels. LIMOSA 92 (3): 108-124.

Al in het begin van de vorige eeuw was bekend dat veel Europese vogels overwinteren in Afrika (Grote 1930, Thomson 1936). In Nederland drong het enorme belang van het Afrikaanse continent voor trekvogels, en van de Sahel in het bijzonder, pas echt door na de grote droogten in de jaren zeventig en tachtig. Purperreiger, Grasmus en Oeverzwaluw namen in rap tempo af en toonden hoe omstandigheden op grote afstand grote impact hadden op de populaties van Palearctische trekvogels. In dit artikel gaan we in op de situatie van vandaag de dag. Bevolkingsgroei, landgebruik en waterbeheer staan aan de basis van grote veranderingen in habitat en bepalen, naast klimaatverandering, ook voor de komende decennia, de kwaliteit van de Sahel als overwinteringsgebied voor trekvogels.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 92.3 2019
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster