Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

ZWARTS L, BIJLSMA RG, VAN DER KAMP J & SIKKEMA M (2019) Voorkomen, dichtheid en habitatkeuze van Europese zangvogels in de Sahel. LIMOSA 92 (3): 125-137.

De meeste Europese trekvogels die in Afrika overwinteren zijn de afgelopen halve eeuw sterk in aantal achteruitgegaan. Is er in dat tijdvak misschien iets veranderd in hun Afrikaanse overwinteringsgebied dat die achteruitgang kan verklaren? Om die vraag te kunnen beantwoorden is het nodig om ter plaatse basale veldgegevens te verzamelen om te weten te komen waar en in welke habitats de verschillende trekvogelsoorten overwinteren. Met die kennis kan vervolgens gericht worden onderzocht welke veranderingen zich in hun specifieke leefgebieden hebben voorgedaan en in hoeverre die negatief hebben uitgepakt voor onze trekvogels. Al met al veel werk, maar de eerste resultaten zijn veelbelovend.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 92.3 2019
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster