Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

BULT H (2018) Afname van de Zwarte Specht op de Brabantse Wal: realiteit of karteringseffect?. LIMOSA 91 (4): 145-156.

De Zwarte Specht is een voedselspecialist die vooral insecten in vermolmd hout eet. Hij bewoont uitgestrekte bossen die liefst alle successiestadia bevatten: open plekken, jonge en oude opstanden, en dode stammen. Verder verschaft hij forse holen aan andere vogelsoorten en zoogdieren. Vanwege die eigenschappen wordt hij vaak als indicatorsoort voor een hoge biodiversiteit en kwaliteit van bossen beschouwd. Het is wel handig als een indicatorsoort ook makkelijk te monitoren is, maar dat blijkt een fikse uitdaging bij de Zwarte Specht. Reden om inventarisaties en tellingen op de Brabantse Wal eens tegen het licht te houden.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.4 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster