Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

SCHOLTEN J & STAAL J (2018) Habitatgebruik van Patrijzen op de Brabantse zandgronden. LIMOSA 91 (4): 157-167.

De Patrijs wordt vaak gezien als een icoonsoort van het agrarische cultuurlandschap. Alhoewel een ruime meerderheid van de Nederlandse bevolking nooit een Patrijs zal hebben gezien, toch zullen velen met de soortnaam bekend zijn. Dat komt onder meer doordat deze soort tot 1998 bejaagd werd en op menulijsten van restaurants prijkte. Tegenwoordig is de Patrijs helaas geen algemene verschijning meer in Nederland. Om het agrarisch gebied voor deze soort weer aantrekkelijk te kunnen maken, is kennis noodzakelijk over wat Patrijzen eigenlijk nodig hebben. Met dit als oogmerk doet dit artikel verslag van het habitatgebruik van twee gezenderde Patrijzen in Noord-Brabant.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.4 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster