Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

Both C (2023) Gebaat bij een warmer klimaat? Hoe winterweer effect heeft op overwintering van Roodborsttapuit, Tjiftjaf en Zwartkop. LIMOSA 96 (4): 158-173.

Niet alle Roodborsttapuiten, Tjiftjaffen en Zwartkoppen verlaten Nederland in de winter. Dat is risicovol, want in warme winters blijkt dat geen probleem, maar in koude winters is er duidelijk sprake van sterke afname. Dat effect is vaak ook nog zichtbaar in de volgende winter. Omdat niet bekend is of overwinteraars lokale broedvogels zijn, is een populatie Roodborsttapuiten gedurende een aantal jaren gevolgd. Tenminste een deel van de broedvogels overwinterde lokaal, en had een hoge overleving tijdens deze relatief warme winters. Klimaatverandering zou daarom voor deze soorten gunstige effecten kunnen hebben, omdat zij steeds minder hoeven te trekken.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.4 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster