Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VERKUIL YI, HOLTING M, BOTH C, DREEF C, WEEDA S & VAN DER WINDEN J (2023) Dieetbepaling van op Marker Wadden broedende Dwergsterns met DNA-metabarcodering. LIMOSA 96 (3): 99-109.

Sinds 2017, een jaar na de aanleg van de contouren van het eerste eiland, brengen Dwergsterns elk jaar met succes kuikens groot op de kale zanddijken en zandvlakten op Marker Wadden. Het is niet bekend welke voedselbronnen Dwergsterns hiervoor exploiteren. Dwergsterns kunnen foerageren op het open water, maar ze gebruiken vooral de ondiepe geulen van Marker Wadden. Welke vissoorten vinden ze daar? En hoe belangrijk is dit nieuwe foerageergebied voor hun succes? In dit artikel beschrijven we het dieet van volwassen en kuikens door middel van DNA-metabarcodering van hun poepjes. Omdat de methode van DNAmetabarcodering in ontwikkeling is, onderzoeken we of vissoorten die in het gebied voorkomen kunnen worden gedetecteerd, en bespreken we toekomstige richtingen voor DNA-metabarcodering van sternvoer.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.3 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster