Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

OOSTERVELD E (2023) Dichtheden en trends van de Gekraagde Roodstaart in elzensingels en houtwallen in de Noordelijke Friese Wouden. LIMOSA 96 (2): 81-90.

De Gekraagde Roodstaart broedt in Nederland in heel verschillende habitats, in zowel natuurgebieden als cultuurlandschap. Het agrarisch cultuurlandschap van de Noordelijke Friese Wouden vormt een landelijk bolwerk. Hier broedt de Gekraagde Roodstaart in houtwallen en elzensingels. In dit artikel beschrijf ik de dichtheden en trends in beide habitattypen en onderzoeken we het verband met habitatkwaliteit.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.2 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster