Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEEFSTRA R, HOOIJMEIJER J & NIJLAND F (2023) Ganzen op Friese slaapplaatsen in 1996/97-2016/17. LIMOSA 96 (1): 30-43.

Friesland is van groot belang als overwinteringsgebied van ganzen. Jaarlijks herbergt de provincie ruim 40% van alle doortrekkende en overwinterende ganzen in Nederland. In de foerageergebieden worden ze al sinds jaar en dag geteld onder coördinatie van Sovon. In Friesland gaat echter ook al langere tijd aandacht uit naar de aantallen ganzen op slaapplaatsen, sinds eind jaren negentig op initiatief van de ‘FFF-Slaapplaatsentelgroep FryslÂn’. Na ruim 20 jaar tellen is het tijd voor een overzicht van ganzen op Friese slaapplaatsen; over duizelingwekkende aantallen en straf telwerk op en rond Friese wateren op vroege herfst- en winterochtenden.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.1 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster