Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

LENSINK R, VAN TURNHOUT, C., BAKHUIZEN JJ, BOELE A, VAN DONGEN R, FOPPEN R, HULSEBOS B, LANJOUW R, RADEMAKER J & WOUDA S (2023) Toename en uitbreiding van de Middelste Bonte Specht in Nederland in 1995-2021: een schoolvoorbeeld van een invasie. LIMOSA 96 (1): 2-16.

In 1995 werd in Nederland een broedgeval van de Middelste Bonte Specht vastgesteld, na een afwezigheid van enkele decennia. Dat was het begin van een snelle opmars die zijn weerga niet kende. Anno 2021 wordt de broedpopulatie in ons land geschat op rond de 2000 paar en heeft de soort zich in 11 van de 12 provincies gevestigd. Vanaf het eerste geval zijn toename en uitbreiding van deze soort door een grote schare waarnemers vastgelegd. Nu, 25 jaar later, is het tijd om de kolonisatie aan een nadere analyse te onderwerpen, ook om recht te doen aan de inspanningen van velen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 96.1 2023
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster