Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN REISEN J (2022) De invloed van waterwinning op de populatie eenden in de duinen. LIMOSA 95 (3): 134-144.

Waterwinning is een permanente menselijke ingreep in de Nederlandse kustduinen die begon met de onttrekking van duinwater. Dit leidde tot sterke verdroging van het duin. Daarna volgde infiltratie met boezem- en rivierwater; dat was aanvankelijk voedselrijk, maar is tegenwoordig voedselarm. De landschappelijke gevolgen van de vereiste vergravingen en de aanleg van infrastructuur en winmiddelen zoals putten en leidingen waren ingrijpend voor het duinlandschap. Nu rijst de vraag: wat is de invloed geweest van deze ingrepen op de eendenpopulatie in de duinen?

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 95.3 2022
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster