Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KUIPERS H & VAN ELS P (2022) Oost-Groningen als belangrijke schakel in de jaarcyclus van 's werelds noordelijkste Lachsterns. LIMOSA 95 (2): 89-95.

De Lachstern is een zeldzame doortrekker in Nederland. Sinds een jaar of tien worden er jaarlijks pleisterende Lachsterns gezien in Oost-Groningen. Door kleurringen is de herkomst van deze vogels bekend; ze broeden op een kwelder in de Elbemonding in Duitsland. De vogels pleisteren overdag op een zandwinplas en foerageren in de nabijheid ervan. 's Nachts slapen ze op verschillende locaties in de Dollard. De vraag welk deel van de Noordwest-Europese populatie OostGroningen aandoet en wat de totale aantallen zijn die door Nederland trekken is niet eenvoudig te beantwoorden. In dit artikel wordt aan de hand van tellingen, kleurringgegevens en incidentele waarnemingen hiervan een beeld geschetst.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 95.2 2022
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster