Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN DER KOOIJ H (2021) Nesten tellen in purperreigerkolonies met behulp van een drone. LIMOSA 94 (4): 146-154.

De Purperreiger is en blijft een wat geheimzinnige reigersoort, waarschijnlijk doordat ze veelal in ontoegankelijke moerasgebieden broeden en graag foerageren in weilandpolders ver van de bewoonde wereld. De onbekendheid heeft niets te maken met het aantal broedparen. De soort is van nog geen 300 paar in 1990 toegenomen naar ongeveer 1000 paar in 2020. Het inventariseren van purperreigernesten is zeker in drassige terreinen niet eenvoudig. Maar met een drone zijn ze vanuit de lucht goed te zien. Betekent nu het gebruik van drones het einde van een tijdperk aan inventarisaties vanaf de grond? Oftewel maken drone-inventarisaties grondtellingen overbodig en kunnen we nu gemakkelijker broedgeheimen aan de Purperreiger ontfutselen? Deze bijdrage vergelijkt drone-tellingen met klassieke nestentellingen.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.4 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster