Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN TURNHOUT C, MAJOOR F, ZUTT T, MADHAVAN M & JONGEJANS E (2020) Demografie van een populatie Tapuiten in een snel veranderend duinlandschap. LIMOSA 93 (3): 105-116.

In Nederland is de Tapuit als broedvogel tegenwoordig sterk gebonden aan open, droge duingraslanden. Deze grijze duinen worden echter al decennialang bedreigd door het verdwijnen van de natuurlijke kustdynamiek, overmatige stikstofdepositie en een sterke afname van de konijnenstand. De smalle duinstrook in de Kop van Noord-Holland kon zich relatief lang aan deze malaise onttrekken, maar recent vinden ook hier grote veranderingen plaats. De gevolgen voor de Tapuiten konden dankzij een inmiddels 13 jaar lopende populatiestudie naar aantallen, broedsucces en overleving in beeld worden gebracht.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 93.3 2020
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster