Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN ELS P, VAN WINDEN E, KLAASSEN O, SOLDAAT L & VAN TURNHOUT C (2020) Gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland: resultaten van 10 jaar tellen. LIMOSA 93 (2): 92-102.

Gemeenschappelijke slaapplaatsen worden in de literatuur gedefinieerd als plaatsen waar meerdere individuen van een soort, of zelfs van meerdere soorten tegelijk, met enige regelmaat gezamenlijk slapen. In het kader van de Europese Vogelrichtlijn zijn op grond van de aantallen slapende vogels specifieke Natura 2000-gebieden aangewezen om slaapplaatsen te beschermen. De locaties en aantallen vogels die gebruik maken van dergelijke gemeenschappelijke slaapplaatsen in Nederland zijn steeds beter bekend, mede dankzij het Meetnet Slaapplaatsen dat speciaal is opgezet om vogelrichtlijneisen te toetsen. Op basis van 10 jaar telgegevens bespreken we de recente verspreiding en aantallen van een selectie goed getelde vogelsoorten.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 93.2 2020
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster