Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEEFSTRA R (2020) Stappen bij maanlicht: nachtelijk foerageergedrag van Kol- en Brandganzen rond een Friese slaapplaats. LIMOSA 93 (1): 23-27.

Dat ganzen in hun overwinteringsgebieden 's nachts kunnen foerageren, is niets nieuws onder de maan. In jachtverhalen uit de jaren dertig wordt nachtelijk foerageren bij volle maan reeds lyrisch beschreven. Zo schrijft Dawson (1931) dat van Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus, Kolgans Anser albifrons, rietgans Anser serrirostris/fabalis en Grauwe Gans Anser anser een groot gedeelte, meestal zelfs alle ganzen, op maanverlichte nachten het ritme van overdag foerageren en ’s nachts rusten omdraaien. Scott (1935) beschrijft hoe hij jacht maakt op Kleine Rietganzen die bij volle maan van de Schotse kwelders massaal het binnenland in trekken. Ook Pitman (1947) schrijft dat men erop kan vertrouwen dat Kleine Rietganzen bij volle maan ’s nachts foerageren, en dat ook bij halve maan ’s nachts nog gefoerageerd wordt, afhankelijk van de mate van bewolking.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 93.1 2020
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster