Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

ENS BJ, VAN LEEUWEN M, OOSTERBEEK K, NIENHUIS J & ALLEN AM (2019) Overwinteringsgebieden van in Nederland broedende Scholeksters. LIMOSA 92 (2): 74-86.

Al meer dan een kwart eeuw nemen de aantallen Scholeksters die in Nederland broeden en overwinteren in dramatisch tempo af. Vrijwel zeker is er niet één enkele oorzaak voor deze afname, maar is er sprake van een combinatie van factoren, zowel in de broedgebieden als in de overwinteringsgebieden. Scholeksters broeden op kwelders en dijken langs de kust en in weilanden, op akkers en in steden in het binnenland en elk broedhabitat kent zijn eigen bedreigingen. Scholeksters overwinteren in waddengebieden in Nederland en daarbuiten en ook elk waddengebied heeft specifieke bedreigingen. Om het relatieve belang en het cumulatieve effect van alle bedreigingen te kunnen bepalen moeten we allereerst achterhalen waar de Scholeksters die in Nederland broeden overwinteren. Daarom analyseren we in dit artikel waarnemingen van in Nederland broedende individueel herkenbare Scholeksters.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 92.2 2019
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster