Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN RIJN S, VAN DEN BERG A, DE BOER P, DEKKER J, DEUZEMAN S, VAN STRAALEN D & KLEEFSTRA R (2019) Broedende Zeearenden in Nederland in 2006-2018. LIMOSA 92 (1): 3-15.

In 2006 vestigde de Zeearend zich als broedvogel in Nederland, samenhangend met een toename en areaaluitbreiding van de soort in Europa. Na de Oostvaardersplassen breidde de soort zich in 2010-12 uit naar het Lauwersmeer, de IJsselmonding en de Biesbosch, waarna zich paren vestigden in andere gebieden met grote wateren zoals in Friesland en Groningen, de Veluwerandmeren, de Delta en het rivierengebied. Dit artikel beschrijft het vestigingspatroon, de aantalsontwikkeling, broedsucces, dispersie en overleving van Nederlandse Zeearenden.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 92.1 2019
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster