Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

BRINKMAN C, UBELS B & VERVOORT M (2018) Predatie van nesten van Zwarte Spechten door Boommarters - een onderbelicht fenomeen?. LIMOSA 91 (4): 181-184.

De landelijke populatie van de Zwarte Specht Dryocopus martius staat, gezien de achteruitgang van de laatste decennia, onder druk. De Brabantse Wal, een Natura 2000-gebied in het zuidwesten van Noord-Brabant, is aangewezen als Vogelrichtlijngebied met een instandhoudingsdoelstelling van 40 paren Zwarte Spechten. Ook hier laat de Zwarte Specht een afname zien en dreigt de instandhoudingsdoelstelling niet te worden gehaald. Omdat de oorzaken van de achteruitgang onvoldoende bekend zijn, is in het voorjaar van 2017 in opdracht van de Provincie Noord-Brabant onderzoek gedaan naar de kwaliteit van het leefgebied voor de Zwarte Specht op de Brabantse Wal.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.4 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster