Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

POLWIJK F, KLEEFSTRA R, VAN WINDEN E & ENS BJ (2018) Monitoring van verstoringsbronnen en verstoringen als onderdeel van hoogwatertellingen in de Waddenzee.. LIMOSA 91 (3): 131-143.

Het beoordelen van het effect van verstoringen op vogels is niet gemakkelijk. Verstoringen kunnen zowel fysiek (o.a. stoppen met foerageren en/of opvliegen) als fysiologisch (o.a. verhoogde harstslag) een effect hebben. Daarnaast zijn factoren zoals grootte van de vogel, groepsgrootte, tijd van het jaar (broedtijd, ruien), voedselbehoefte en -beschikbaarheid, weersomstandigheden, individuele conditie en gewenning allemaal van invloed op hoe er op verstoringsbronnen wordt gereageerd.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.3 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster