Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN OOSTEN H (2018) Nederlandse Tapuiten als waardvogels voor Koekoeken. LIMOSA 91 (2): 71-78.

De steeds schaarser wordende Nederlandse Koekoeken leggen hun eieren vooral in nesten van Graspieper en Kleine Karekiet. Dankzij nestenzoekerij in het verleden is de totale lijst van waardsoorten veel langer. Ook in tapuitennesten werden koekoekseieren en de daaruit voortkomende jongen aangetroffen. Was dit een zeldzaam fenomeen, waar kwamen ze voor en waarom worden tegenwoordig geen koekoekseieren meer in tapuitennesten gevonden?

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.2 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster