Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN REISEN J (2017) Dynamiek in de verspreiding van de Graspieper in Berkeheide. LIMOSA 90 (1): 34-40.

In de periode vóór 1984 verschoven de territoria van de Graspieper in het Zuid-Hollandse duingebied Berkheide geleidelijk van het middenduin naar de zeereep. De toenemende vergrassing en verstruiking van het duin werd als oorzaak van dit proces gezien. De open zeereep leek de laatste duinstrook waarin de Graspieper zich kon handhaven. Nu, 30 jaar later, blijkt de Graspieper weer volop aanwezig in het middenduin: een opmerkelijke verandering van het verspreidingspatroon. Waardoor is het middenduin voor de Graspieper aantrekkelijker geworden?

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 90.1 2017
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster