Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN NUS T & KLEEFSTRA R (2017) Voorjaars- en zomerdieet van Slechtvalken in relatie tot voedselaanbod op de oostelijke Waddeneilanden. LIMOSA 90 (1): 13-24.

Sinds tien jaar is de Slechtvalk een vaste broedvogel in de Nederlandse Waddenzee met vooral grondbroedsels op de oostelijk gelegen Waddeneilanden. Geen verkeerde plek, want op de hoogwatervluchtplaatsen bulkt het van de steltlopers en in de duinen en op de kwelders broeden veel meeuwen. Oftewel, er is voedsel in overvloed. Vraag is echter of de broedende Slechtvalken daar daadwerkelijk van kunnen profiteren of dat er toch andere prooien op hun menu staan.

[gratis pdf] [english summary]limosa 90.1 2017
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster