Foto: Peter Teune
Limosa Search Issues Subscriptions Editor Guidelines NOU Home Nederlands

Limosa article summary      

[previous]

[next]

VAN DER JEUGD H (2017) Abstracts Goose Symposium"Control? Manage?. LIMOSA 90 (2): 92-95.

Wereldwijde populatieontwikkelingen bij ganzen en de drijvende krachten erachter
Jesper Madsen (Aarhus Universiteit, Denemarken)

Contrasterende ontwikkelingen bij overwinterende ganzen in Nederland in de afgelopen tien jaar
Julia Stahl & Kees Koffijberg (Sovon Vogelonderzoek Nederland)

Management van de Grote Sneeuwgans
Josée Lefebvre (Canadian Wildlife Service, Canada)

Dynamiek in de Nederlandse overwinterende ganzenpopulaties in relatie tot de draagkracht van de Nederlandse overwinteringsgebieden
Henk van der Jeugd (Vogeltrekstation NIOO-KNAW)

Opvang van ganzen
Bart Nolet (Afdeling dierecologie NIOO-KNAW / Hoogleraar Universiteit van Amsterdam)

Maatschappelijke kosten en baten van de overwintering van ganzen in Nederland
Ralph Buij (Wageningen Environmental Research)

Ganzenpopulaties beheren: de flyway-benadering en de Afrikaans-Euraziatische Watervogelovereenkomst (AEWA)
Jesper Madsen (Aarhus Universiteit, Denemarken)

De oogst van de dag: ‘boodschappen voor thuis
Dick Melman (Wageningen Environmental Research)


[free pdf] [dutch summary]limosa 90.2 2017
[full content of this issue]


webmaster