Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

LENSINK R (2021) Aankomst van Grote Zilverreigers op slaapplaatsen: verschil tussen adulten en juvenielen. LIMOSA 94 (4): 169-173.

Grote Zilverreigers Ardea alba broeden in de maanden maart-juli. Hierin brengen zij zo mogelijk één of meer jongen groot. In de maanden daarna maken de adulten hun vleugelrui door en verplaatsen zij zich naar hun winterkwartier. Tussen augustus en november worden de hand- en armpennen verruild voor nieuwe. Gedurende de rui zijn in de vleugel veelal een of meer gaten zichtbaar van de ontbrekende of aangroeiende pennen. De juveniele Grote Zilverreigers doen het in hun eerste jaar na uitvliegen met het verenpakket dat zij in het nest hebben ontwikkeld en ruien pas na een jaar voor het eerst hun arm- en handpennen. Zodoende is in de maanden augustus-november het verschil tussen adulten en juvenielen in de vlucht zichtbaar; adulten kennen onregelmatigheden in de achterrand van de vleugels en juvenielen hebben gave vleugels.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 94.4 2021
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster