Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

COURTENS W, FIJN RC & RINGGROEP DELTA (2020) Plaatstrouw van Grote Sterns in het noordelijke Deltagebied. LIMOSA 93 (4): 173-179.

De Grote Stern Thalasseus sandvicensis broedt in de Nederlandse kustgebieden met jaarlijks zo’n 15.000–18.000 paar (Sovon Vogelonderzoek Nederland 2018). Deze zijn verdeeld over een beperkt aantal grote kolonies van meestal enkele honderden tot duizenden paren in het Deltagebied, NoordHolland en het Waddengebied.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 93.4 2020
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster