Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN DER WINDEN J, DEUZEMAN S, WEEDA S, FOPPEN R, VAN HORSSEN P & POOT M (2020) Broedsucces en nesthabitat van de Grote Karekiet in begraasde rietkragen in de kerngebieden. LIMOSA 93 (4): 153-164.

De aansprekende zang van de Grote Karekiet horen we nog maar op een paar plekken in Nederland. Hoe kan een ooit zo talrijke zangvogel van moeras zo schaars geworden zijn? We weten inmiddels dat de afname van het areaal dik waterriet, dat Grote Karekieten gebruiken als broedhabitat, de belangrijkste oorzaak is. Nu rijst de vraag: produceren Grote Karekieten jaarlijks nog wel voldoende jongen in de kerngebieden Loosdrechtse Plassen en noordelijke Randmeren? En is er een relatie tussen de afgenomen rietkwaliteit en het broedsucces? Een driejarige studie bracht nieuwe inzichten voor bescherming.

[pdf alleen voor leden] [english summary]



limosa 93.4 2020
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster