Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN DER SPEK V, SCHAAP L & EHRENBURG A (2018) Dertig jaar broedvogelmonitoring in de Amsterdamse Waterleidingduinen. LIMOSA 91 (3): 108-122.

In de Amsterdamse Waterleidingduinen worden sinds de start van het Broedvogel Monitoring Project in 1984 broedvogels geteld. Wat weten we na ruim dertig jaar tellen over de broedvogelstand? Dat de Waterleidingduinen niet ontsnappen aan bredere, soms zelfs internationale, trends. En dat de afname van soortenrijkdom en bijzondere soorten al in de jaren zeventig begon, zo blijkt uit oudere gegevens.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.3 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster