Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

OOSTERVELD E, HEIKOOP L, WYMENGA E, SIKKEMA M & BEEMSTER N (2017) Broedvogels van het coulisselandschap van Noordoost-Fryslân in heden en verleden. LIMOSA 90 (2): 60-71.

Het coulisselandschap van het Nationaal Landschap 'de Noardlike Fryske Wâlden' (Fries voor Noordelijke Friese Wouden) is een kleinschalig agrarisch cultuurlandschap met goed ontwikkelde houtwallen en -singels. Dat klinkt veelbelovend voor broedvogels. In 2012 zijn de broedvogels van het gebied na 30 jaar opnieuw geïnventariseerd. In deze bijdrage bekijken we hoe de broedvogelbevolking van houtwallen en -singels zich ontwikkeld heeft. Voor een aantal soorten zangvogels blijkt het gebied een landelijk bolwerk.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 90.2 2017
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster