Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa 89.3 2016

[vorige]

[volgende]


VAN DER HUT R, DIJKSHOORN D, HOOYMANS J, HYLKEMA J & VAN DE KAMP J Porseleinhoenen peilen: roepactiviteiten en habitatkeuze in een Fries laagveengebied
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

POOT M, FIJN R & SCHOTEN H Het belangrijkste overwinteringsgebied van Futen in Nederland, de Hollandse kustzone, is goed telbaar vanuit een vliegtuig
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLEYHEEG E & OSKAM C Verrassende prooikeuze van een steenuilenpaar in Zuid-Holland
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

HULSCHER JB, VOSLAMBER B & NIENHUIS J Moeder en dochter Grote Canadese Gans broeden na elkaar succesvol in hetzelfde nest: wat waren de gevolgen?
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KRAMER J, DE GROOT E & KLEEFSTRA R Een vissende Blauwborst
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

SCHEKKERMAN H, VAN DEN BREMER L, VAN DER JEUGD H & VAN TURNHOUT C Demografische achtergronden van populatietrends van Wilde Eend en Krakeend in Nederland
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

Andermans veren
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

NOU: Derde editie van NOU congres in 2017
[ gratis pdf]

Recensies
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]limosa 89.3 2016

webmaster