Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa 89.2 2016

[vorige]

[volgende]


HEUNKS C., D. BEUKER, W. LENGKEEK, S. BOUMA, B. ACHTERKAMP & A.J. VAN DER WINDEN Duikers ontrafelen geheimen van overwinterende Brilduikers in de Veluwerandmeren
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

HUIG, N, R-J. BUIJS & E. KLEYHEEG Foeragerende Zilvermeeuwen langs de Hollandse kust: stadsmeeuwen of nog steeds zeemeeuwen?
[samenvatting] [summary] [ gratis pdf]

NIENHUIS J. Terreinkeuze van regenwormen etende Kokmeeuwen: vochige bodem is goed, maar recente regen is beter
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

GERRITSEN G.J. Muizenetende Grote Zilverreigers in de polder Mastenbroek in 2007-2015
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

BARKEMA-DROST L.P. & E. VAN DER VELDE Cameraobservaties bij bruine kiekendiefnesten om prooiaanvoer te kwantificeren
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLEEFSTRA R., E. BRANDENBURG, E. DE GROOT, J. KRAMER & W. SPIJKSTRA-SCHOLTEN Kieken in de bieten: Vondst van een grote nazomerslaapplaats van Bruine Kiekendieven in een suikerbietenperceel in Fryslân
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

Andermans veren
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

Nederlandse Ornithologische Unie
[ gratis pdf]

Recencies
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]limosa 89.2 2016

webmaster