Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa 87.2 2014

[vorige]

[volgende]


Omslag en engelse titels
[ gratis pdf]

Inhoudsopgave
[ gratis pdf]

KLAASSEN R & RENEERKENS J Introductie: Bird tracking; zender- en loggeronderzoek aan vogels in Nederland
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KOLSTERS J, WOUTERS P & VEER W DE Voedsel van de Groene Specht in Noord-Brabant
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

WINDEN J VAN DER, POOT MJM & HORSSEN PW VAN Foerageerlocaties van Purperreigers in Nederland: ligging, omvang en plaatstrouw in beeld door satellietzenders
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

WASSINK G Dispersie van jonge Oehoes in beeld gebracht met satellietzenders en GPS-loggers
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

BOER RS DE, BAUER S, JEUGD HP VAN DER, ENS BJ, GRIFFIN L, CABOT D, EXO KM, NOLET BA & K&oUML;LZSCH a Een vergelijking van de voorjaarstrek van drie populaties Brandganzen met behulp van GPS-satellietzenders
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

GASTEREN H VAN, BOTH I, SHAMOUN-BARANES J, LALOË J-O & BOUTEN W GPS-logger onderzoek aan Buizerds helpt vogelaanvaringen op militaire vliegvelden te voorkomen
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

ENS BJ, BOM RA, DOKTER AM, OOSTERBEEK K, JONG J DE& BOUTEN W Nieuwe ontdekkingen en mogelijkheden in het onderzoek aan Scholeksters dankzij het UvA Bird Tracking Systeem
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

FIJN RC, POOT MJM, RIJN SHM VAN, EERDEN MR VAN & BOUDEWIJN TJ Specialitsch gedrag door een generalist: een kustbroedende Aalscholver foerageert uitsluitend in het binnenland
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLAASSEN R, SCHAICH AE, BOUTEN W, BOTH C & KOKS BJ Eerste resultaten van het jaarrond volgen van Blauwe kiekendieven broedend in het Oost-Gronningse akkerland
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

NOLET B, KÖLZSCH A, OOSTERBEEK K, & VRIES P. DE Pleisterplaatsen van geloggerde Kleine Zwanen
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

PIERSMA T, MACCURDY R.B, GABRIELSON R.M. CLUDERAY J, DEKINGA A, SPAULDINGE.L, OUDMAN T, ONRUST J, GILS J.A. VAN, WINKLER D.W & BIJLEVELD A.I Fijnmazige positiebepalingen van individuen in groepen: de principes en drie toepassingen van TOA-tracking
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

OOSTEN H.H. VAN, VERSLUIJS R, & WIJK R. VAN Twee Nederlandse Tapuiten in de Sahel: trekroutesen winterlocaties ontrafeld
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

KLAASSEN R,KLAASSEN H, BERGHUIS A, BERGHUIS M, SCHREVEN K, HORST Y. VAN DER, VERKADE H & KEARSLEY L Trekroutes en overwinteringsgebieden van Nederlandse Gierzwaluwen ontrafeld met geolocators
[samenvatting] [summary] [ pdf alleen voor leden]

TULP I Andermans veren
[ gratis pdf]limosa 87.2 2014

webmaster