Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 96.4 jaargang 2023Limosa 96.3 jaargang 2023
Limosa 96.2 jaargang 2023Limosa 96.1 jaargang 2023
Limosa 95.4 jaargang 2022Limosa 95.3 jaargang 2022

[meer afleveringen]

 Limosa 97.1 jaargang 2024

nieuwste aflevering jaargang 97 (1) 2024  bekijk

Van Turnhout C, Goffin B & Van Irsel J Broedresultaten van Merels in het bos en in stedelijk gebied –leefgebieden met afwijkende populatietrends
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Fokker KC & Godijn N Akkerkieviten in het gedrang; de broedbiologie van Kieviten in een akkerbouwgebied
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Schröder J Temperatuur in gierzwaluwnesten achter een pannendak
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Van Diek H & Oosterhof W Boombroedende Gierzwaluwen in Hilversum in 2019-22
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Langeveld B & Langeveld T De eerste kruising tussen een Chinese Knobbelgans en een Brandgans in het wild
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Kleefstra R Andermans Veren
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Altenburg J, m.m.v. Gobbens E, Schreven K en Boudewijn T NOU
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Kleefstra R Recensie
[samenvatting] [summary] [gratis pdf]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster