Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

LIMOSA publiceert artikelen, korte bijdragen en andere informatie op veldornithologisch gebied betreffende vogels in Nederland, en verschijnt vier keer per jaar.

LIMOSA home

eerdere afleveringen

Limosa 95.1 jaargang 2022Limosa 94.4 jaargang 2021
Limosa 94.3 jaargang 2021Limosa 94.1 jaargang 2021
Limosa 93.4 jaargang 2020Limosa 93.3 jaargang 2020

[meer afleveringen]

 Limosa 95.2 jaargang 2022

nieuwste aflevering jaargang 95 (2) 2022  bekijk

VAN DER SPEK V, GROENENDIJK D, BOELE A, BUCKX H, RENSEN N, DE NOBEL P & VAN SPANJE T Broedende Hop in de Amsterdamse Waterleidingduinen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN NOORDEN B, JANSSEN R & VAN HORSSEN P De Odyssee van de Spotvogel: trekroutes en overwinteringslocaties van een langeafstandstrekker
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN OOSTEN H Aantekeningen over de broedbiologie van Blauwborsten in de kustduinen
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

KUIPERS H & VAN ELS P Oost-Groningen als belangrijke schakel in de jaarcyclus van 's werelds noordelijkste Lachsterns
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

MELMAN D & JONKER N Een verkennend onderzoek naar de functie van verzamelplekken van Grutto's
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

VAN HORSSEN P & KLEEFSTRA R Schiermonnikoog als herfstresidentie van Kleine Zilverreigers in de Nederlandse Waddenzee
[samenvatting] [summary] [pdf alleen voor leden]

Voor oude jaargangen van LIMOSA
voor 1981:
Antiquariaat Van Hoorn, Houtstraat 35, 6511 JK Nijmegen, 024-3223772
vanaf 1981 tot heden:
Martijn Perk, Tentweg 65, 2821 AB Stolwijk

webmaster