Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

CASTELIJNS H & DE MAAT B (2018) Aantallen en dieet van Oeverpiepers in het verdronken Land van Saeftinghe. LIMOSA 91 (1): 16-29.

Oeverpiepers zijn van boven olijfbruin gestreept en van onderen vuilwit gekleurd, en houden zich in de winter bij voorkeur op in getijdengeultjes of op schaars begroeide slikplaten. Overwinterende Oeverpiepers lijken er alles aan te doen om niet op te vallen. Hun gedrag is echter wel opvallend. Als een steltloper zoeken Oeverpiepers bij laag water op het droogvallend slik naar dierlijk voedsel. In Nederland is er geen zangvogel die ze dat nadoet. Dit artikel gaat over het enorme aantal Oeverpiepers dat in het Verdronken Land van Saeftinghe overwintert en wat ze daar eten.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 91.1 2018
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster