Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

(2017) Bijlage bij: Van Kleunen A., M. van Roomen & R. Foppen 2017. Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland. Limosa 90: 131-138. LIMOSA 90 (3): 138-138.

Lijst van functionele deelpopulaties van vogels van Nederland.
Als criterium voor regelmatig voorkomen in Nederland is gesteld dat het aannemelijk is dat een taxon minimaal tien jaar achtereen is voorgekomen in Nederland na 1900 of in het geval van een broedvogel heeft gebroed. Zie voor een uitgebreide toelichting het basisrapport over de Rode Lijst van doortrekkers en overwinteraars: https://www.sovon.nl/nl/rodelijsttrekvogels


[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 90.3 2017
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster