Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

VAN KLEUNEN A, VAN ROOMEN M & FOPPEN R (2017) Rode en Oranje Lijst voor doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland. LIMOSA 90 (3): 131-138.

De Rode Lijst kennen we vooral van de broedvogels. Eens in de tien jaar wordt zo'n Rode Lijst opnieuw beschouwd en kijkt Sovon welke broedvogels in de gevarenzone zitten of zelfs met uitsterven bedreigd worden. In 2017 presenteerde Sovon ook een Rode, Oranje en Blauwe Lijst van doortrekkende en overwinterende vogels in Nederland. In deze bijdrage gaan we in op de Rode en Oranje Lijst van doortrekkers en overwinteraars: hoe kwam die tot stand en welke soorten staan erop. De Blauwe Lijst, waarop vogels staan waarvoor Nederland een groot internationaal belang heeft, maar waarvan populaties niet bedreigd worden, laten we hier buiten beschouwing.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 90.3 2017
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster