Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

Lensink R (2016) Slaapplaatsen van meeuwen op daken. LIMOSA 89 (4): 163-169.

Op een groot aantal locaties in het westen van het land broeden Zilvermeeuw, Kleine Mantelmeeuw, Stormmeeuw en soms ook Kokmeeuw op platte daken. Deze daken kennen veelal een deklaag met grind, waarmee ze lijken op de schaars begroeide broedlocaties op de grond. Op daken hebben broedvogels geen last van grondpredatoren zoals Vossen en ratten. Slapen doen meeuwen ook bij voorkeur op predatievrije locaties, zoals op grotere wateren. Ook platte daken blijken gebruikt te worden als slaapplaats. De afgelopen jaren zijn verschillende slaapplaatsen gevonden op gebouwen op industrieterreinen. In deze bijdrage een beschrijving hiervan en een aansporing voor meer aandacht voor dit fenomeen.

Chroicocephalus ridibundus

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.4 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]