Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

KLEYHEEG E & OSKAM C (2016) Verrassende prooikeuze van een steenuilenpaar in Zuid-Holland. LIMOSA 89 (3): 120-123.

Terwijl het de Steenuil Athene noctua in het oosten van Nederland redelijk voor de wind gaat, hebben populaties in het westen van het land het zwaar. Afname van broedgelegenheid en voedselbeschikbaarheid worden genoemd als voornaamste oorzaken voor de afname van de steenuilenpopulaties in het noorden en westen van Nederland. In de Krimpenerwaard, een uitgestrekt veenweidegebied in Zuid-Holland, wordt door de regionale vogelwerkgroep met veel moeite een populatie van naar schatting 15 paartjes in stand gehouden in een gebied van ca. 160 km2

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.3 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster