Foto: Peter Teune
Limosa Zoek Afleveringen Abonnementen Redactie Instructies NOU Home English

Limosa artikel samenvatting      

[vorige]

[volgende]

POOT M, FIJN R & SCHOTEN H (2016) Het belangrijkste overwinteringsgebied van Futen in Nederland, de Hollandse kustzone, is goed telbaar vanuit een vliegtuig. LIMOSA 89 (3): 108-119.

Futen staan bekend als moeilijk telbaar vanuit de lucht, omdat een deel van de vogels onderduikt bij verstoring door een laagvliegend vliegtuig. In februari 2011 is een gerichte telling vanuit een vliegtuig uitgevoerd om te laten zien dat de grote aantallen Futen die langs de Hollandse kust overwinteren met een specifieke aanpak en analyse goed te bepalen zijn. Een specifieke telling zou hiermee een onderdeel kunnen zijn van het landelijke telprogramma van zeevogels vanuit de lucht, waarin de soort al jaren niet of nauwelijks in beeld is. Dit is van belang omdat de Noord- en Zuid-Hollandse kust in sommige jaren èèn van de belangrijkste overwinteringsgebieden vormt voor Futen in Europa. Het deel van de Hollandse kustwateren waar soms meer dan 30 000 Futen overwinteren heeft bovendien geen beschermde status.

[pdf alleen voor leden] [english summary]limosa 89.3 2016
[volledige inhoud van deze LIMOSA]


webmaster